• Kemudahan yang disediakan untuk kegunaan pelajar Pusat GENIUS@Pintar, Universiti Kebangsaan Malaysia.
• Sebagai contoh untuk mengemaskini profil peribadi dan menyemak kelayakan ke Ujian UKM2
• Maklumat ini akan disimpan untuk kegunaan Ujian UKM1, UKM2 dan Program Perkhemahan Cuti Sekolah.
 
|  2013 - 2023 © Pusat GENIUS@Pintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia  |