• Kemudahan yang disediakan untuk kegunaan pelajar PERMATApintar.
• Sebagai contoh untuk mengemaskini profil peribadi dan menyemak kelayakan ke Ujian UKM2
• Maklumat ini akan disimpan untuk kegunaan Ujian UKM1, UKM2 dan Program Perkhemahan Cuti Sekolah.
 
|  © 2022 Pusat GENIUS@Pintar Negara, UKM  |